Spínanie pomocou ovládača

Spínanie pomocou ovládača

V každej rgb led dióde sa nachádzajú 3 čipy – červený, zelený a modrý. V závislosti na svetlosti jednotlivých štruktúr môžeme získať ľubovoľnú výslednú farbu. Pásik je deliteľný po 5 cm úsekoch. Každý úsek http://www.fnol.cz/personalni-usek-kontakty-6.html má 3 SMD diódy a môže svietiť samostatne. Trojfarebné diódové pásky sú veľmi obľúbené k desingovému osvetlenie barov, diskoték alebo obchodov. Pásik je spínaný pomocou ovládača. Ovládače nájdete v príslušenstve týchto produktov.

Úsek so samostatným napájaním

Pri každom rgb led pásku dochádza s jeho dĺžkou k postupnému úbytku intenzity svetelného toku diód. Deje sa tak v dôsledku napäťových strát na vodičoch v pásku. Dlhšie inštalácia svetelných pásikov je preto nutné rozdeliť na úseky so samostatným napájaním. Možno použiť viac zdrojov alebo priviesť k ďalšiemu úseku napätia od zdroja novým káblom. Odporúčaná maximálna dĺžka jedného samostatne napájaného úseku je u tohto pásku 5m. Tieto produkty predstavujú moderný, štýlové a pritom úsporné riešenie osvetlenia v interiéroch i exteriéroch. Inštalácia týchto svetelných pásikov je veľmi jednoduchá, zvládne ju úplne každý.

2 komentářeso far.

  1. I’m not an author, nonetheless I love to read a lot and I understand what I like. Additionally I know wonderful writing when I see it and this is wonderful.

  2. It requires more than just putting words in writing to compose an excellent article. You know how to compile informative content and also raise up clear points of interest with brilliant style.

Comments are closed.